Trivsel- & ordningsregler

För att tillsammans kunna skapa ett tryggt, roligt och gemenskapsbyggande event har vi här några regler som alla ska följa. Vi hjälps åt att både individuellt och gemensamt skapa denna trivsamma miljö, oavsett om vi umgås online eller offline. För tips på hur du kan vara en riktigt bra deltagare, se sidan tips till deltagare.

Allmänt

 1. Respektera ledares anvisningar.
 2. Disciples LAN & Chillax är helt drog- och alkoholfritt.
  • Rökning får ej ske innanför Europaportens område. Rökning sker på anvisad plats. (Detta gäller även elektroniska cigaretter.)
 3. Det finns mycket dyr utrustning på plats. Om du på något sätt förstör vår utrustning, kommer du att bli ersättningsskyldig.
 4. Sveriges rikes lagar gäller. Det är därför inte tillåtet med illegal nedladdning, som dessutom påverkar nätverket negativt.

Etiska regler

Som deltagare vill vi alla hjälpas åt att skapa en trivsam miljö och ska därför alltid ta hand om varandra genom att aldrig…

 • … mobba, diskriminera eller på annat sätt bete oss respektlöst mot varandra.
 • … störa andra deltagare genom att hänga på deras stolar, ta deras saker, väsnas i sovsalar, etc.
 • … uttrycka oss kränkande mot andra eller deras insatser under eventet.
 • … använda språk (varken i tal eller skrift) som kränker någon annans kön, bakgrund, sexuella läggning, intelligens, funktionsvariation, religiösa tillhörighet, eller ålder.
 • … använda språk (varken i tal eller skrift), utföra handlingar eller annat som syftar på någon typ av övergrepp (sexuellt, fysiskt eller annan typ av övergrepp).
 • … agera hotfullt eller våldsamt.
 • … använda fusk.

Lokaler

 1. Sovsalar
  • Respektera folk som sover. Håll ljudvolym i sovsalar så låg det bara går.
  • Sovsalar är uppdelade för killar och tjejer. Detta ska respekteras. Inga killar i tjejernas rum och inga tjejer i killarnas rum.
  • Man sover på golv på medhavd madrass, liggunderlag eller liknande. Det är inte tillåtet att sova i/på soffor, fåtöljer, toaletter eller bord under evenemanget.
 2. Avgränsningar
  • Gå ej bortom skyltar som visar avgränsning från eventets lokaler. (Det är en stor anläggning och vi har tillgång till ett begränsat antal lokaler.)
 3. In- och utgång
  • All passage sker via en sidodörr ut mot parkeringen på byggnadens östra sida. Denna dörr är låst med kod. Kod ges till deltagare på plats. Av säkerhetsskäl ber vi alla att inte sprida koden.

Säkerhet

 1. Du kommer få ett armband vid ankomst till eventet. Detta armband visar att du har betalat anmälningsavgift och är en deltagare på eventet. Du kan komma att behöva visa upp ditt armband av säkerhetsskäl, så ta inte av det. Har man inget eventarmband får man inte vistas på eventområdet.
 2. Vi accepterar inte besökare. Har man inte anmält sig får man heller inte vara på plats. Man kan däremot köpa dagspass.
 3. Om du behöver vara frånvarande från eventet under längre tid behöver du anmäla detta till en ledare. (Detta gäller om du ska vara borta för andra ärenden, som inte är kopplade till eventet, t.ex. läkarbesök, fotbollsmatch, osv. Detta gäller alltså inte en nypa frisk luft eller besök till närliggande butiker.)
 4. Packning ska förvaras i sovsal eller på annan anvisad plats och får inte ligga i gångar (oavsett om det blockerar passage eller ej), bakom datorplatser, etc. Eventet ansvarar ej för era värdesaker.
 5. Varje deltagare är själv ansvarig för att bekanta sig med utrymningsvägar, brandutrustning och annan beredskapsutrustning.

Om följande ordningsregler inte följs och deltagare efter varning inte skärper sig, kommer vi att be deltagare att åka hem utan återbetalning av deltagaravgift.