Anmäl dig här till turneringsansvarig senast 15 min innan turneringsstart.

Map: Aim map 3g

Först till 10 poäng

Single elimination (förlorar du en match är du ute ur turneringen)

Val av server

Hosta själv
  • Bjud in din motståndare
  • Gå in på Play, sen workshop maps. Välj mappen, och sen competitive

Importera följande konfigurationer (kopiera in till konsolen)

Rad 1

alias "dlan_config_part_1" "mp_maxrounds 19;mp_roundtime 5;mp_timelimit 90;mp_force_assign_teams 1;mp_free_armor 1;mp_freezetime 1;mp_halftime 1;mp_halftime_duration 5;mp_endmatch_votenextmap 0;"

Rad 2

alias "dlan_config_part_2" "bot_kick;mp_match_end_restart 1;mp_match_restart_delay 20;mp_overtime_enable 1;mp_overtime_maxrounds 3;mp_round_restart_delay 3;say "dLAN 1vs1 aim config loaded!";"

Rad 3

alias "dlan_load""dlan_config_part_1;dlan_config_part_2";alias "dlan_start" "mp_freezetime 1;mp_warmup_end;mp_restartgame 5;dlan_load;say Game is LIVE!";alias "dlan_stop" mp_warmup_start;"
Boka

Ni ansvarar för att boka en server där ni ska mötas. Vi rekommenderar att använda antingen:

http://www.brutalcs.nu/
eller
http://www.games4u.se/

Tänk på att ni måste bli medlem på respektive sida för att kunna boka en server.

Anslut till servern och byt map (rcon changelevel aim_map”) och skriv in ditt rcon_password <password> i consolen. Därefter skriv in följande rader tre rader, en i taget:

Rad 1

alias "dlan_config_part_1" "rcon mp_maxrounds 19;rcon mp_roundtime 5;rcon mp_timelimit 90;rcon mp_force_assign_teams 1;rcon mp_free_armor 1;rcon mp_freezetime 1;rcon mp_halftime 1;rcon mp_halftime_duration 5;rcon mp_endmatch_votenextmap 0"

Rad 2

alias "dlan_config_part_2" "bot_kick;rcon mp_match_end_restart 1;rcon mp_match_restart_delay 20;rcon mp_overtime_enable 1;rcon mp_overtime_maxrounds 3;rcon mp_round_restart_delay 3;rcon say "dLAN 1vs1 aim config loaded!"

Rad 3

alias "dlan_load" "dlan_config_part_1;dlan_config_part_2;";alias "dlan_start" "rcon mp_freezetime 1;rcon mp_warmup_end;rcon mp_restartgame 5;dlan_load;rcon say Game is LIVE!";alias "dlan_stop" "rcon mp_warmup_start;";


Glöm inte att först skriva in rcon_password <password> Annars kan du bli bannad från servern…

När konfigurationerna är laddare och när båda spelarna är redo kontrollerar ni start/stop av matchen med:

dlan_start = Startar matchen
dlan_stop  = Stoppar matchen

Under spelet

Matchen spelas först till 10 rundor.

Efter 10 rundor byter man sida.

Alla vapen som kan finns på banan får användas

Inga fusk får användas(script, tredjepartsapplikationer, kompis som berättar var motståndaren är, egna konsolkommandon o.s.v)

Vid fusk diskvalificeras deltagaren från turneringen utan varning

Resultat

Vid matchens slut rapporterar ni själva i bracketen, alternativt meddelar ni resultatet till turneringsansvarig.

Turneringsansvarig: Jakob Zachariassen